Skip to content

Repa Gratis

Pou Timoun & Adolesan Retounen

Summer BreakSpot, yon pwogram ki resevwa finansman federal, ap tounen nan ete ane sa a pou ede bay timoun manje pandan peryòd vakans avèk repa nourisan yo sèvi timoun avèk adolesan Florida lè lekòl pa fonksyone.

Paran epi Fanmi nan Florid

Summer BreakSpot distribye repa nourisan pou gratis bay timoun jiska 18 lane pandan gran vakans ann ete. Resevwa manje maten, midi epi/oubyen snak, pandan tout gran vakans lan.

Nouvèl Resan

Mizajou Nou

Tcheke kijan Summer BreakSpot ap konekte avèk kominote nan zòn ou pandan gran vakans sa a!

Florida Department of Agriculture and Consumer Services Highlights Summer BreakSpot Program

To help ensure that Florida children have access to wholesome meals during summer break, the Florida Department of Agriculture and Consumer Services partners with schools and organizations to provide free meals to kids and teens from low-income areas. The Summer BreakSpot Program provides meals at no cost to children 18 and under, while schools are […]

Haitian Creole