Skip to content
Strawberry
Broccoli

Manje Gratis

pou Timoun epi Adolesan

Summer BreakSpot, a federally funded program established to fill the summer hunger gap, allows organizations to serve nutritious meals to children in Florida while school is out.

Paran epi Fanmi nan Florid

Summer BreakSpot distribye repa nourisan pou gratis bay timoun jiska 18 lane pandan gran vakans ann ete. Resevwa manje maten, midi epi/oubyen snak, pandan tout gran vakans lan.

Pran Elan pou Fè Sa Ki Byen

Timoun nan Florid kapab konte sou Summer BreakSpot pou jwenn manje lè vakans lan. Nap chèche aktivman patnè ONG epi kominotè pou ede nou lite garanti manje pandan gran vakans lan.

Nouvèl Resan

Mizajou Nou

Tcheke kijan Summer BreakSpot ap konekte avèk kominote nan zòn ou pandan gran vakans sa a!

Florida Department of Agriculture and Consumer Services Highlights Summer BreakSpot Program

To help ensure that Florida children have access to wholesome meals during summer break, the Florida Department of Agriculture and Consumer Services partners with schools and organizations to provide free meals to kids and teens from low-income areas. The Summer BreakSpot Program provides meals at no cost to children 18 and under, while schools are […]

Haitian Creole